Haberler


Tarih : 02 Haziran 2016 Kategori : Haberler 5494

Çevirinin tüm alanlarında mesleki sorumlulukla faaliyet gösteren tüm çevirmen, redaktör, işletmeci, yayıncı, akademisyen birlikteliğini temsil eden mesleki bir örgüt. Çevirinin ve çevirmenin öneminin toplumaca kavranması, alanın meslekleşmesi, paydaşalar arası diyaloğun gelişmesi ve çeviri dünyası içerisinde dayanışmanın güçlenmesi Derneğimizin hedefleri arasındadır. Bu hedefler doğrultusunda uygulama dünyasıyla akademi arasında bir köprüyüz.

Kültürel gelişimimizde, uluslararası iletişimimizde çevirmenlerin ve çeviririn hak ettiği değeri kazanmasında örgütlenmenin önemi büyük. Çeviririn ve çevirmenliğin gereklerine uygun koşulların oluşması ve düzenlemelerin geliştirilmesi Derneğimizin öncelikleri arasında. Çevirmenlerin haklarının daha iyi korunmasında ve nitelikli çevirinin hak ettiği değeri kazanmasında hem dayanışma hem de uygun çerçeve koşulların oluşması önem taşıyor.

Nitelikli Çeviri rastlantı değil. Çevirirnin gerektirdiği entellektüel birikim ve kültürel duyarlılığa verilen toplumsal öneme koşut olarak çeviri alanı da gelişecek ve meslekleşecek. Nitelikli çevirinin ayırımının yapılamsı, sorumlulukla çalışan işletmelerinin ve çevirmenlerin haklarını elde etmelerinin de ön adımıdır.

2014 yılında kurulan KARÇED Karadeniz Çevirmenler Derneği aynı zamanda TURÇEF Nitelikli Uluslararası Çevirmenler, Dil ve Çeviri İşletmeleri Federasyonu'nun kurucu derneklerindendir.  Alanın ortak çıkarlarına ve taraflar arası diyaloğa önem veren bir dernektir. Mevcut üyelerin çoğunluğunu çevirmenler oluşturuyor, alanın akademisyenleri, çeviri işletmecileri ve ve bu alanda serbest şekilde katkıda bulunan kişilerin de üye olduğu Derneğimizde farklı katkılar ve konumlar ortak bir zeminde buluşabiliyor.

Copyright © 2016 Ondokuz Mayıs Yeminli Tercüme Bürosu | Web Tasarım by webbeyaz